SVENSKA // ENGELSKA // SVENSKA OCH ENGELSKA

Visa att du är en människa ...

Tyvärr skapades det dagligen spam-meddelanden på denna sida. Detta gör att du nu måste visa att du inte är ett skript genom att lösa det lilla "problemet" nedan.

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(??? - 2) = -2
-
(??? - 4) = 0
;
_9_,
(??? - 2) = -1
;
-2-;
((((??? - 5) - 6) * 6) / 2) = -33
and then
→ Skriv av koden här (6 siffror)
Ladda om sidan om koden är för svår att läsa. Vad är detta?