SVENSKA // ENGELSKA // SVENSKA OCH ENGELSKA

Utveckling av feed42.se

Flera besökare har kommit med önskemål om denna tjänst. Här presenterar jag dem.

Ändra en samling

Detta står högt på listan. Det kommer så snart jag får tid.

Klart 20070418

Mer avancerad sökning

Detta står högt på listan. Det kommer så snart jag får tid.

Flera typer av format utöver RSS från Feed42

Detta är på gång. Titta på headers.php och clean.php i din samling.

Kommentera en nyhet

Detta är på gång. Det kräver en användarhantering vilket gör att det kanske blir aktuellt att använda ett annat system för detta som är lätt att bygga på med funktionaliteten från feed42. Till exempel Joomla eller Drupal.

Denna funktionalitet skapar en ny typ av community där nyheter kommenteras, men samlas in utifrån. Medlemmarna kommenterar alltså bara nyheter som automatiskt kastas in på dem. Olika intressen i olika feeds. Det kan bli mycket intressant.

Möjlighet att lägga till egna flöden som skall indexeras

Kommer.

Klart 20070417

Möjlighet att filtrera på typ av källa

Flera vill till exempel välja bort bloggar, andra vill bara ha bloggar. Detta kommer i samband med den nya sökfunktionen.

Möjlighet att söka utan att skapa en samling, eller inom en samling

Planeras, inte prio än så länge.

Undvika dubletter med intelligent

Svårt att genomföra med tanke på att vi alltid länkar direkt till källan i våra RSS-flöden. Men det är enkelt att klumpa ihop alla inlägg med exakt samma rubrik, till exempel. Vi får se. Input välkomnas.

Meddelande via e-post när en samling uppdaterats, eller regelbundet vid en annan tidpunkt

Frågeställaren vill få som ett nyhetsbrev när sin samling uppdaterats. Eller kanske som ett nyhetsbrev en gång i veckan eller månaden. Enkelt att genomföra. Kommer i mån av tid.

Anpassad vy för handhållna enheter

En ren vy som passar mobiltelefoner och pda:er. Det är på gång.

Frågor, kommentarer eller önskemår är valkomna till marcus@rejas.se